-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

در حال اتصال، لطفا صبر کنید

بازیکنان
تاریخچه ضرایب
شرط های من
نام کاربری ضریب شرط سود بازی
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
بازیکنان
- / -
مبلغ شرط
- / -
شناسه ضریب کد هش
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

در این جلسه از بازی شرطی نبسته اید.

...
بهترین های هفته قبل
60miran
جایزه
5,000,000
سود
1,060,222,420
6896sahar
جایزه
4,000,000
سود
796,647,694
mahmod70
جایزه
3,000,000
سود
735,342,618
تورنمنت هفتگی پرفکت
reward
مبلغ جایزه
تومان 16,860,945
زمان مانده
روز
1
bg
:
ساعت
02
bg
:
دقیقه
22
bg
رتبه نام کاربری سود کل جایزه
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
11 - - -
12 - - -
13 - - -
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -

زمان بروزرسانی برترین ها از هر ده دقیقه یک بار میباشد.