-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

در حال اتصال، لطفا صبر کنید

بازیکنان
تاریخچه ضرایب
شرط های من
نام کاربری ضریب شرط سود بازی
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
بازیکنان
- / -
مبلغ شرط
- / -
شناسه ضریب کد هش
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

در این جلسه از بازی شرطی نبسته اید.

...
بهترین های هفته قبل
armaghan
جایزه
5,000,000
سود
662,749,491
farideh58
جایزه
4,000,000
سود
489,026,168
aviiin
جایزه
3,000,000
سود
438,714,946
تورنمنت هفتگی پرفکت
reward
مبلغ جایزه
تومان 937,962
زمان مانده
روز
6
bg
:
ساعت
08
bg
:
دقیقه
14
bg
رتبه نام کاربری سود کل جایزه
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
11 - - -
12 - - -
13 - - -
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -

زمان بروزرسانی برترین ها از هر ده دقیقه یک بار میباشد.