-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

در حال اتصال...

...
/ 2
x 2
قرمز
شرط روی ضریب
light light
گردونه شانس
light
اسلات اعداد
نام کاربری ضریب شرط سود بازی
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
بازیکنان - / -
مبلغ - / -
جایزه
سود
برترین های هفته
5000000
715473510
rasool64
4000000
681296110
mahdiiii
3000000
660196159
slimshaydi
slimshaydi
660196159
سود
3000000
جایزه
mahdiiii
681296110
سود
4000000
جایزه
rasool64
715473510
سود
5000000
جایزه
مسابقه هفتگی پرفکت

صندوق جایزه (تومان)

8,944,808

زمان باقی مانده

دقیقه
51
:
ساعت
20
:
روز
3

مبلغ شرط شما: 0

رتبه شما:

صندوق جایزه (تومان)

8,944,808

زمان باقی مانده

دقیقه
51
:
ساعت
20
:
روز
3

مبلغ شرط شما: 0

رتبه شما:

مبلغ شرط شما: 0

رتبه شما:

ضریب بازی ضریب انتخابی مبلغ شرط سود هش (Hash)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Bust @ Bet Profit Hash
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
رتبه نام کاربری سود کل تعداد برد
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
رتبه نام کاربری جمع شرط سود کل تعداد بازی

زمان بروزرسانی برترین ها از هر ده دقیقه یک بار میباشد.